Iskolánk története

  
   Az első tanévet 1880.november 3-án nyitották meg Lázár Dénes megyei alispán elnöklete alatt, az első igazgató pedig Lakatos Jánosné, Pintye Karolina lett. Az ünnepi beszédek és köszöntő után az iskola megkapta hivatalos nevét : Csíkmegyei Polgári Leányiskola. Az intézmény első épülete az 1848-49-es szabadságharc után felszámolt székely határőrség kaszárnyája volt (a katolikus templom mellet), a mai épületet 1891. augusztus 31-én adták át és az 1892-es tanévtől napjainkig az iskola ebben az épületben működik. Az építkezés költségeit a Csíki Magánjavak jövedelméből fizették.
Az I. világháború utáni békeszerződések a Leányiskola életében is komoly változásokat hoztak. 1927 nyarán megszüntetik a Polgári Leányiskolát, és mint Petru Rareş algimnázium működik tovább. Fiú-lány vegyes iskolává alakítják, az oktatás nyelve a román. A bécsi döntés következtében az iskola az 1940-41-es tanév kezdetétől visszaveszi a csíkszeredai Polgári Leányiskola nevet és a magyar oktatási nyelvet.
1945-ben Császár László újraszervezi a leányoktatást, de az 1949-es tanügyi reform újból megszünteti azt, ugyanis Csíksomlyóról beköltözik az 1858-ban alakult Tanítóképző, és ilyen név alatt működik tovább az intézmény. Az 1949-1955-ös időszak a Tanítóképző és annak gyakorló iskolájának időszaka.
1955-ben megszűnt a Tanítóképző, és az intézmény a csíkszeredai 1-es sz. Általános Iskola néven működik tovább. 1966-tól fokozatosan létrehozzák az elemi tagozaton a román osztályokat, majd 1985-től beindul a gimnáziumi román tagozat is.
Az 1989-es fordulat első következménye az volt, hogy a magyar tanulók, a szülők és a pedagógusok követelésére megszűnt a vegyes tannyelvű iskola. Újraalakul a magyar tannyelvű 1-es számú Általános Iskola, amely Sándor Dénes igazgató vezetésével 1990 március 14-én felveszi a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet. 1991-ben az iskolából különválik a Zene és Képzőművészeti Iskola,(a későbbi Nagy István Művészeti Líceum ) amelynek I-VIII. osztályai 2004-ig itt működtek.
1994. március 14-én, a névadás ötödik évfordulóján Kiss Ernő igazgató munkálkodása nyomán felavatják a Nagy Ödön és Ercsei Ferenc képzőművészek által készített Petőfi mellszobor gipsz változatát, melynek bronzba öntött mását 2000. március 14 -én avatják fel a főbejárat előtt, az iskola megalakulásának 120 éves évfordulója és Millennium tiszteletére. Az iskola fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából Csíkszereda Municipium Tanácsa a "Pro Urbe" díjat adományozta iskolánknak, a város szellemi arculatának formálásában elért eredményeiért.
     2005. november 3-án, az iskola fennállásának 125. évfordulója tiszteletére az iskola homlokzatán márványból készült emléktáblát avattunk. Ugyanakkor a tanári folyosó egyik falán, az iskola mindenkori pedagógusai tiszteletére, Imets László képzőművész bagolyt ábrázoló emlékfalat alakított ki. Időközben, 1998-ban elkészült az iskolazászló is. 1990-től iskolánk több magyarországi iskolával felvette a testvériskola kapcsolatot: a váci Árpád Fejedelem Iskola, a tótvárzsonyi Általános Iskola, a Győr-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola, a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, a jászberényi gyakorló Iskola, kaposvári Németh István Általános Iskola, az egri Tinódi Sebestyén Általános Iskola, melyekkel a tanulócserében, kölcsönös üdültetésekben, a baráti és módszertani kapcsolatokban kollaborálunk. Nem zárkózunk el az újabb kapcsolatoktól sem, a kaposvári iskolával egy Socrates - program alapján alakult ki a kapcsolatunk. Ugyanakkor egy rövid életű kapcsolatunk volt a Iaşi-i Ion Simionescu Általános Iskolával is, egy interetnikai pályázat elnyerése alapján.
Iskolánk anyaiskolája volt az Ady Endre Általános Iskolának, a Nagy István Művészeti Liceumnak, a Liviu Rebreanu Általános Iskolának is, melyek tölünk váltak le, és ma önálló iskolákként működnek.
     Iskolánk nagyon sok híres személyiséget indított el padjaiból. Tudományos kutatók, egyetemi tanárok, pedagógusok, orvosok, technikai szakemberek, politikusok vallhatták, vagy vallják a Petőfi Iskolát nevelőjüknek.