Iskolánk kiadványai

Feleselő

Kiadási év: 1995
Irányító tanár: Borbély Katalin magyar szakos tanárnő

A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola MONOGRÁFIÁJA 1880 – 1995

Kiadási év: 1995
Szerkesztő: Ferenczi Jolán ny. történelem szakos tanárnő

Csíkszereda város központjában, a középkori Mikó vár szomszédságában emelkedik iskolánk impozáns épülete, amelyet a város lakói közül sokan még ma is így neveznek: Leányiskola.

Oktatásunknak ez az intézménye egyike a Székelyföldön azon magyar tannyelvű iskoláknak, amelyeknek története Csík vármegyében a XIX. századra nyúlik vissza.

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2000 – ben

Kiadási év: 2005
Szerkesztő: Péter Ibolya történelem szakos tanárnő

„120 – éves az iskola, a volt Polgári Leányiskola, a jelenlegi Petőfi Sándor Általános Iskola. Szép kor, embereknek nem adatik meg, hogy ennyit éljenek. Csodálatos érzés itt lenni. A falaknak, az egész környezetnek, a levegőnek is súlya van. Rád parancsolja, rád erőszakolja a tiszteletadást.

Gyerekek! Szülők! Kollégák! Kívánjunk közösen Boldog Születésnapot Iskolánknak, azt, hogy még sokáig létezzen velünk, értünk, utódainkért, nemzetünkért.”

Kiss Ernő
Igazgató„Városunk meghitt ünnepei közül egy fontosat, szívünknek kedveset ülünk ma, hiszen iskoláink hosszú történelmük során mindig a jövőnk, megmaradásunk, felemelkedésünk ügyét szolgálták. Ez az intézmény, amely ma ünnepli fennállásának 120. évfordulóját, mondhatni a modern Csíkszeredával együtt jött létre, növekedett és lett mára városunk egyik meghatározó intézményévé.”

Dr. Csedő Csaba
polgármester„A hála és köszönet szavával adózunk azoknak, akik megalapították ezt az iskolát. Méltán nevezhetjük Csíkszereda szellemi központjának.

Gál Ilona
tanitónő

Petőfi Sándor Általános Iskola 1880 – 2005

Kiadási év: 2005
Szerkesztő: Péter Ibolya történelem szakos tanárnő

„Elődeink kőlapot helyeztek el egy – egy nevezetes helyen ezzel a felirattal: Sta Viator! Állj meg vándor! Csíkszeredában ilyen megállót teszünk a Petőfi Sándor nevére keresztelt Általános Iskolánál. Hála Istennek, hogy megérte a 125. évét, s mégis fiatal. Népes családjának átlag életkora nem éri el a 25 évet. Ez az iskola a diktatúra bukása után templommá alakult. … Miért templom az iskola? Mert keresztény eszményt hordoz. Elvitathatatlan szerepet vállal a családdal, az egyházzal az oktatásban, nevelésben és a szeméyalakításban.”

Darvas-Kozma József
esperes„Olyan iskolákra van tehát szükség, ahol a tudomány elsajátítása mellett meg tudnak nyílni a lelkek egymás megbecsülésére, a kitartó munkára, az igazmondásra, a nagylelkűségre, a gyengék felkarolására, és sorolhatnánk még ezeket az ideálokat, amelyeket az iskola tud felszítani a jövő reménységeiben. „Azé a jövő, aki eszményt tud adni a felnövekvő nemzedék elé” mondta II János Pál pápa. Úgy szép, ha az iskola segít megálmodni a jövőt annak a gyermeknek, aki még nem tudja, hogy mi lesz belőle, aki előtt a holnap kifürkészhetetlen titok. ….”

Tamás József
püspök„És valljuk be őszintén: néhány évszám, név, ragozás, vers, meghatározás, képlet amit ott tanultunk, mára már kiesett emlékezetünkből. Ha mégis meg kellene fogalmazzam, hogy mi volt a legértékesebb, amit ettől az iskolától kaptam, akkor a világ dolgaira való nyitottságot, a megismerés és a befogadás igényét nevezném meg. Mert az egykori 1-es számú Általános Iskolában, a mai Petőfi Sándor Általános Iskolában a reál és humán tárgyakat, de a testnevelést és az idegen nyelveket is úgy tanították, hogy időt állóan az életre készítettek fel – meggyőződésem, hogy a 125 évvel ezelőtti iskolaalapítók szándéka szerint, és mind a mai napig.

Egykori iskolámra emlékezve számos erős érzés kavarog bennem: a felejthetetlen szép emlékek öröme, az elmúlás tudomásulvételének fájdalma, a hála és köszönet mindazért amit tanulóként és emberként kaptunk. De talán mindet fölülírja a büszkeség, hogy ennek az iskolának a tanulója lehettem”

Antal Attila
alpolgármester

Történelmi csipegető

Kiadási év: 2007
Szerkesztő: Péter Ibolya történelem szakos tanárnő

Évfordulós gondolatok

Petőfi Sándor nevének felvétele óta iskolánkban már a harmadik gyűjteményes kiadás jelenik meg. Péter Ibolya tanárnő munkálkodása nyomán tanulóink, volt diákjaink, volt és jelenkori pedagógusaink írásaiból, féltve őrzött családi irataiból, történelmi dokumentumokból. Örömteli esemény, mely igazolja, hogy évszázados múltra visszatekintő iskolánkban a hagyományőrzés, a nemzeti örökség megőrzése és továbbadása, történelmünk kutatása szívügy és ezt az ügyet egy lelkes, fáradságot nem ismerő, Csíkszereda múltja iránt elkötelezett pedagógus irányítja.

Kiss Ernő
Igazgató

130 éves a Petőfi Sándor Általános Iskola

Kiadási év: 2010
Szerkesztő: Borbély Hajnal magyar szakos tanárnő

Az iskola gyermekszemmel

„Számomra az iskola barátokat és egy fél baglyot, vagyis egy kicsi tanulást jelképez.”

Micimackó és petőfis barátai

Kiadási év: 2012
Szerkesztő: Bíró Emese könyvtáros

Bolyai János Emlékverseny 1993 – 2012

Kiadási év: 2013
Szerkesztők: Molnár Klára, Simon József és Szőcs Péter matematika tanárok

„Az iskolák egyik feladata a nagy alkotók emlékének és a magyar múlt hagyományainak ápolása. Ebben a vonatkozásban a Petőfi Sándor Általános Iskola egész Erdélyben az élen jár. Elismeréssel kell szólnunk arról, ahogy a legnagyobb költőnk nevét viselő iskola, a legnagyobb matematikusunk emlékének az ápolását is felvállalta.”

Dr. Oláh – Gál Róbert


„Ezt az emlékkönyvet a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola három lelkes matematikatanára készítette, Molnár Klára, Simon József és Szőcs Péter, akik több évtizeden át dolgoztak együtt sikeresen. A könyv az eltelt 20 évben adott versenyfeladatokat szeretné megörökíteni, megoldásokkal együtt. Emellett hasznos lehet a további Bolyai – versenyekre való felkészülésben is.

A verseny nemcsak a tudományról, hanem a barátkozásról is szól, a versenyzőink ismeretségeket kötnek egymással, barátságok szövődnek, és a vendégtanárokkal is mindig kellemes találkozni. Ez a biztosítéka annak, hogy még sokáig lesz Bolyai Emlékverseny.”

A szerzők