Bolyai János Emlékverseny

Benevezés

Annyira természetes volt számunkra 1993-ban, hogy megszervezzük az első Bolyai János Emlékversenyt! Most pedig örvendünk, hogy jelenleg is létezik, rangos vetélkedőként tartják számon, és szívesen jönnek hozzánk Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Székelyudvarhelyről, Kovásznáról, Besztercéről, Gyergyó és Csíkszereda körzetének számos iskolájából. Az első 8 rendezvényen csak a csíkszeredai iskolák vettek részt 30-40 tanulóval, aztán fokozatosan bővült a résztvevők köre. 2005-ig csak a VIII.-os tanulók versenyeztek, 2006-tól kezdve az V. -VIII. osztályos tanulók izgalmas vetélkedőjévé vált.

Tulajdonképpen két verseny zajlik: egyéni feladatmegoldó verseny és Bolyai János életével és munkásságával kapcsolatos csapatverseny. A feladatmegoldó verseny célja gyermekeink versenyképességének javítása, a csapatversenyé pedig az, hogy minél több tanuló szerezzen minél több ismeretet híres tudósunkról. Ehhez 2000-től kezdve csodálatosan járul hozzá dr. Oláh-Gál Róbert Bolyai-kutató, aki szebbnél szebb történetekkel teszi emelkedetté, ünnepivé a hangulatot. Nem felejtjük el, hogy az egyik évben dr. Kiss Elemér is nagyon szép előadást tartott a Bolyaiak életéről, aki szintén Bolyai-kutató volt, sajnos már nincs közöttünk. Igen, ünnep ez a vetélkedő a mi iskolánkban, lelkesen, meghatottan szóltak hozzánk a díjkiosztón Kiss Ernő és László Károly igazgatóink is, akik elejétől fogva támogatták az elképzeléseinket úgy anyagilag, mint a feltételek biztosításában. A verseny anyagi hátterének megteremtésében komoly szerepe volt a csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak is, támogatásukkal készült el a 2012-ben kiadott emlékkönyv is, amit ezúton hálásan köszönünk.

Jóleső érzés az is, hogy gyermekeink barátkoznak a vendég-gyerekekkel, és a vendégtanárokkal is mindig kellemes találkozni. Most már tudjuk, hogy sokáig lesz még Bolyai Emlékverseny.


Benevezés a Bolyai János Emlékversenyre: Benevezés

Feladatsorok